Co dien tu

Hỗ trợ kỹ thuật
0916930381 - 0438829666

Kỹ thuật
0438829666 - 0938116381

Kinh doanh
0438829666 - 0916930381
Giỏ hàng
0 : Sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bản đồ

Dịch vụ sửa chữa >> Chi tiết tin tức

cách sử dụng máy fax Panasonic KX-FT933
Bạn ấn phím [MENU] để màn hình hiện dòng chữ: [SYSTEM SET UP]
Sau đó bạn tiến hành cài đặt các chức năng như sau:

1. Đặt thời gian:
Bạn ấn lần lượt 3 phím [#] [0] [1]
Màn hình hiển thị: [SET DATE & TIME]
Bạn ấn phím: [SET]
Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng – ngày- năm - giờ - phút cho máy, bạn nhớ định dạng:
Y: cho năm, M: cho tháng, và D: cho ngày.
Bạn ấn phím [*] để chọn AM, hoặc chọn PM
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ.
2. Đặt logo:
Bạn ấn lần lượt 3 phím [#] [0] [2]
Màn hình hiển thị: [YOUR LOGO]
Bạn ấn phím [SET]
Bạn vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ.
3. Vào số điện thoại hoặc số fax của bạn:
Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [0] [3]
Màn hình hiển thị: [YOUR FAX NO]
Bạn ấn phím [SET] lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số điện thoại hoặc số fax của bạn.
Cuối cùng ấn phím [SET] để ghi nhớ.
4. Đặt chế độ in báo cáo sau mỗi bản Fax:
Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [0] [4]
Màn hình hiển thị: [SENDING REPORT]
Bạn có thể ấn phím [SET] để chọn vào chế độ [MODE = OFF] (tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ không in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản Fax).
Hoặc bạn có thể dùng phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để lựa chọn chế độ [MODE = ON] (tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản Fax) Hoặc [MODE = ERROR] (tức là in báo cáo khi bạn không gửi được bản Fax hay quá trình gửi fax bị lỗi.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ.
5. Đặt chế độ nhận fax:
Bạn ấn lần lượt 3 phím [#] [7] [3]
Màn hình hiển thị [MANUAL ANSWER]
Bạn có thể chọn các chế độ:
- TEL: Khi có chuông đổ đến bạn nhấc điện thoại để nghe, nếu là tín hiệu Fax bạn chỉ cần thao tác ấn phím [START] và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự nhận Fax cho bạn.

- TEL/FAX: Nếu là tín hiệu Fax thì máy sẽ tự động nhận Fax, nếu là tín hiệu điện thoại thì máy sẽ đổ chuông.
* Chế độ nhận Fax của máy KX-FT 933: FAX ONLY MODE và TEL hoặc TEL/FAX MODE
Bạn nhấn phím [AUTO ANSWER:]
+ Nếu đèn AUTO ANSWER sáng thì máy ở chế độ FAX ONLY MODE (Mọi tín hiệu đến máy đều là tín hiệu Fax)
+ Nếu đèn AUTO ANSWER tắt thì máy đang ở chế độ TEL hoặc TEL/FAX MODE (do bạn đặt ở trên).
* Chế độ nhận Fax của máy KX-FT 937: Ngoài các chế độ nhận Fax như của máy Fax KX-FT 933 , Máy fax KX-FT 937 còn có chế độ nhận Fax khấc là TAM/FAX:
- Nhấn phím [MENU]
- Nhấn phím [#] [7] [8]
- Chuyển về chế độ TAM/FAX (nếu sau một số hồi chuông không có tín hiệu Fax thì máy chuyển sang chế độ ghi âm lời nhắn).
6. Đặt số hồi chuông để nhận Fax:
(Khi máy để chế độ TEL/FAX MODE)
Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [7] [8]
Màn hình hiển thị [TEL/FAX RING]
Bạn dùng phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn 1 đến 9 hồi chuông đổ.
Cuối cùng bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ.
7. Đặt chức năng thống kê của máy Fax: (Sau 35 bản Fax)
Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [2] [2]
Bạn có thể ấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn chế độ:
ON: sẽ in báo cáo thống kê sau 35 bản Fax
OFF: không in báo cáo thống kê sau 35 bản Fax.
Cuối cùng bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ.
8. Đặt chức năng gửi Fax theo giờ:
Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [2] [5]
Màn hình hiển thị [DELAYED SEND = OFF]
Bạn có thể ấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn chế độ
[MODE = ON]
Bạn ấn phím [SET], sau đó bạn vào số Fax mà bạn cần Fax
Bạn ấn phím [SET]
Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax.
Bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ
9. Khai thác bộ nhớ của máy:
Nhớ được 100 tên người và số điện thoại.
a. Nhớ số điện thoại và tên người vào bộ nhớ:
Bạn ấn phím [MENU] cho đến khi màn hình hiện thị khung chữ:
PHONEBOOK SET
Bạn nhấn phím phím mũi tên [>], màn hình hiển thị [NAME =]

Sử dụng bàn phím để vào tên người
Bạn ấn phím [SET], màn hình hiển thị [NO = ]
Bạn dùng bàn phím để vào số điện thoại
Bạn ấn phím [SET] lần nữa để xác nhận
Nhấn ấn [STOP] để trở về trạng thái ban đầu.
b. Sửa chữa, xoá tên người đã lưu trong bộ nhớ:
Nhấn phím [>] cho đến khi hiển thị trên màn hình
PHONEBOOK = [+ -].
Bạn ấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.
Nhấn [MENU]
Màn hình hiển thị EDIT = * DELETE = #
Bạn chọn ấn phím [*] để thay đổi tên của người đó, sau đó thực hiện tuần tự như quá trình nhớ số điện thoại.
Hoặc bạn ấn phím [#] để xoá bộ nhớ, trên màn hình hiển thị
[DELETE OK ?]
Nếu đồng ý bạn ấn phím [SET] để xoá bộ nhớ, nếu không muốn xoá thì ấn [STOP] để kết thúc.
c. Sử dụng bộ nhớ
Nhấn phím [>] cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK [+ -]
Bạn nhấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] cho đến khi tên người cần tìm hiện ra. Bạn nhấc tổ hợp hoặc bạn ấn phím MONITOR thì máy sẽ tự động quay số mà bạn đã cài trong bộ nhớ.
10. Lưu 10 số nhanh (Quay số 1 chạm)
Máy cung cấp cho chúng ta 10 số nhớ nhanh. Trên phím [NAVIGATOR], bạn có thể thấy một bảng gồm 10 số nhớ nhanh.
a. Thao tác nhớ từ 1- 5
Bạn nhấn phím [MENU] cho đến khi màn hình hiển thị
[PHONEBOOK SET]
Nhấn số từ 1 – 5 (theo bảng số nhớ nhanh)
Nhập tên, sau đó nhấn phím [SET] vào số điện thoại
Nhấn phím [SET] để lưu.
b. Thao tác nhớ từ 6 – 10
Bạn nhấn phím [MENU] cho đến khi màn hình hiển thị
[PHONEBOOK SET]
Nhấn phím [LOWRER], sau đó nhấn số từ 6 – 10 (theo bảng số nhớ nhanh)
Nhập tên, sau đó nhấn phím [SET] vào số điện thoại
Nhấn phím [SET] để lưu.
Khi bạn muốn sửa hoặc xoá thì thao tác làm tương tự khi bạn nhập vào.
11. Cách gửi bản Fax:
Bạn để tài liệu úp xuống khay
Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể ấn phím [SP-PHONE]
Quay số Fax mà bạn cần fax
Sau đó bạn chờ cho đến khi nghe tiếng rít..u..u.. của tín hiệu Fax thì bạn ấn phím [START] để gửi Fax đi, hoặc bạn có thể ấn phím [START] ngay sau khi bạn quay số.

12. Chức năng in danh sách số gọi đến
Máy fax KX-FT 933 & 937 hiển thị số gọi đến và lưu được 30 số gọi đến
Bạn ấn phím [MENU] để màn hình hiển thị dòng chữ: SYSTEM SET UP
Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [2] [6]
Màn hình hiển thị [AUTO CALL LIST]
Bạn nhấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn chế độ [ON]
Bạn nhấn phím [SET] để xác nhận
Sau khi có 30 cuộc gọi đến máy sẽ tự động in ra cho bạn.
13. Chức năng ghi âm lời nhắn kỹ thuật số (chỉ có ở KX-FT 937)
a. Ghi âm lời chào khi vắng nhà
Nhấn phím [RECORD] 2 lần
Mà hình hiển thị: [TAM GREETING]
Nhấn phím [SET]
Bạn bắt đầu đọc lời chào của mình nhé:
Ví dụ: “Đây là nhà của Nguyễn Văn A. Hiện nay cả nhà đang đi vắng. Xin vui lòng để lại lời nhắn. Xin cảm ơn !”
Nhấn phím [SET] để kết thúc.
b. Nghe lại lời chào và xoá lời chào.
Khi đèn AUTO ANSWER tắt
Nhấn phím [AUTO ANSWER] để nghe lại lời chào
Nếu bạn muốn xoá thì nhấn phím [ERASE] 2 lần
Nhấn phím [SET] để xác nhận
Nếu không muốn xoá thì nhấn phím [STOP] để kết thúc
c. Kiểm tra lời nhắn
Khi về nhà, nhìn vào màn hình máy fax thấy báo có lời nhắn dành cho mình, bạn muốn nghe lời nhắn đó, hãy làm thao tác sau:
Nhấn phím [PLAYBACK]
Nhấn phím [>]để nghe tin nhắn khác.
d. Xoá tin lời nhắn
Khi nghe xong tin nhắn đó bạn muốn xoá để rộng bộ nhớ cho máy, bạn làm thao tác sau: Nhấn phím [ERASE]
e. Ghi âm 2 chiều khi đàm thoại:
Trong quá trình đang đàm thoại, bạn muốn ghi âm lại cuộc đàm thoại đó (Bên kia phải cho phép), bạn chỉ cần thao tác sau:
- Nhấn phím RECORD
- Màn hình hiển thị: [2WAY RECORDING]
- Cuộc đàm thoại đang được ghi âm lại
- Nhấn phím STOP để kết thúc.
mọi thông tin liên hệ gửi về theo www.dvn.vn để được giải đáp
Quay lại
 
 
Các tin mới hơn
Cách kiểm tra laptop bị hỏng
reset may in epson voi phan mem SSC Service Utility
hướng dẫn lắp bộ tiếp mực máy in canon ip2770
Hướng dẫn reset canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460 bằng video
hướng dẫn Reset Chip epson t13 tx121 me320 me32 bang video
Cách sử dụng máy fax panasonic 802
hướng dẫn reset bộ đếm máy in samsung scx 4300 bằng phần mềm phiên bản 1.23
hướng dẫn tháo nắp vệ sinh cartric mực máy in samsung scx 4200 - d4200a
hướng dẫn tháo nắp cartric mưc may in Sharp AL1000, 1530, 1641, 1642, 2040, Xerox XD100
Cách sử dụng máy fax panasonic 983 và 987
 
Các tin đã đưa
Đổ mực máy in
Hướng dẫn sửa chữa và sử dụng máy in
 
Video
Get the Flash Player to see this player.
Tin mới
Thi công mạng lan | Thi công mạng nội bộ
Đổ mực máy in
Móng tay và các bệnh thường gặp thông qua biểu hiện móng tay
Lò vi sóng và cách sử dụng
Cách bẻ khóa wifi bằng điện thoại di động iphone
Hướng dẫn sử dụng máy giặt bằng video
Điều hòa và hướng dẫn sử dụng điều hòa
Hướng dẫn thay đổi tên computer máy tính triệt để nhất
hướng dẫn kết nối wifi
Cài đặt Modem TP-Link, bật Wifi và đặt pass wifi
download reset may in cac loại ở đây
hướng dẫn sử dụng smart TV với skype camera
Công nghệ và tính năng của iphone 5
Dùng iphone điều khiển tivi, đầu đĩa, đầu DVD
iphone điều khiển máy tính
Hướng dẫn sử dụng smartphone điều khiển tivi thông qua wifi
Dùng iphone điều khiển tivi samsung
Chữa sỏi thận, gan bằng cách thanh lọc cơ thể đào thải qua đường tiêu hóa
Cách chữa lãnh cảm ở phụ nữ
Chữa ung thư bằng phương pháp ăn uống đúng cách
Cách kiểm tra laptop bị hỏng
xóa pass win 7 khi quên mật khẩu
Hình ảnh

Đào tạo lập trình

Điểm quá trình sinh viên DHTL
Lập trình tổng đài Kx - tes 824 Kx - teb 308
Lập trình tổng đài Kx - tes 824 Kx - teb 308 phần 2
Lập trình tổng đài phần 3

Dịch vụ sửa chữa

Cách kiểm tra laptop bị hỏng
reset may in epson voi phan mem SSC Service Utility
hướng dẫn lắp bộ tiếp mực máy in canon ip2770
Hướng dẫn reset canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460 bằng video

Tín tức

Cách Cài Windows 7 với chế độ Boot từ USB cho những máy không ghi đĩa, không đĩa DVD
Xem Password ẩn một cách đơn giản nhất
Tạo Bootable USB Cài Windows 7 bằng UltraISO
Bằng sáng chế được cấp cho phương pháp xác định giá trị tự động trang web
Copyright © 2017 : Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển DVN

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển DVN
MST 0105852160 được cấp ngày 11/04/2012 do sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp
Giám đốc Đỗ Văn Nhã - email:  dvnha1981@gmail.com

Trụ sở: 303E Khu đô thị Vinaconex2 - Ngõ 67 Phùng Khoang - Trung Văn -Quận Nam Từ Liêm - Hà Nôi
 Văn phòng: 106H Khu đô thị Vinaconex2 - Ngõ 67 Phùng Khoang - Trung Văn -Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
 Cửa Hàng : 74 Đường Lương Thế Vinh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội


Điện thoại Cố định:   04 38829666
          Điện Thoại Di Động:  0916930381 Mr Nhã

Chính sách và quy định chung